0

Podróżne

KOSZTY LECZENIA

Organizacja pomocy i pokrycie kosztów leczenia w
trakcie podróży, w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

NNW

Wypłata świadczenia w
przypadku odniesienia
trwałego uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci na skutek
nieszczęśliwego wypadku.

ASSISTANCE

Pakiet usług polegających na
sfinansowaniu oraz zorganizowaniu
pomocy poszkodowanemu z
miejsca wypadku lub nagłego
zachorowania do placówki
medycznej lub do miejsca
zamieszkania.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Obejmuje odpowiedzialność
cywilną wynikającą z czynu
niedozwolonego
ubezpieczonego, w życiu
prywatnym, za szkody
osobowe i rzeczowe
wyrządzone podczas jego
podróży osobom trzecim.

BAGAŻ

Wypłata odszkodowania za utracone rzeczy,
jeżeli bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu,
zniszczeniu lub kradzieży.

KOSZTY LECZENIA

Organizacja pomocy i pokrycie kosztów leczenia w trakcie podróży, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, pokrycie kosztów badań i zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych, zakup niezbędnych środków opatrunkowych i lekarstw, leczenia stomatologicznego.

NNW

Wypłata świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych, pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego.

ASSISTANCE

Pakiet usług polegających na sfinansowaniu oraz zorganizowaniu pomocy np. transport medyczny poszkodowanemu z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania, poszukiwanie i ratownictwo w przypadku zaginięcia, pomoc prawna, pomoc tłumacza, kierowca zastępczy.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą z czynu niedozwolonego ubezpieczonego, w życiu prywatnym, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone podczas jego podróży osobom trzecim, do naprawienia których jest on zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.

BAGAŻ

Ubezpieczeniem objęte są zazwyczaj walizki, torby, kufry, nesesery, plecaki wraz z ich zawartością, czyli rzeczami zwyczajowo zabieranymi w podróż (obuwie, odzież, kosmetyki, książki itd). Część ubezpieczycieli oferuje również opcję ochrony w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu. Gwarantuje ona zwrot kosztów zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, które będą miały zastąpić te znajdujące się w prawidłowo nadanym bagażu.

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi trzema głównymi oddziałami. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty.

Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
ul. Odolańska 17 (parter)
02-562 Warszawa
+48 665 800 814
warszawa@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Podłęska 17A/38
30-865 Kraków

+48 665 800 840
krakow@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Szybowcowa 31/203 IIp.
54-130 Wrocław
+48 665 800 858
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
+48 535 797 006
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy
ul. Fordońska 201 Ip.
85-739 Bydgoszcz
bydgoszcz@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Opolu
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
+48 665 800 837
opole@u-bezpiecz.pl

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Generali Agro