0

Majątkowe

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie nieruchomości,
elementów stałych budynku,
i wyposażenia.

OCHRONA PRAWNA

Możliwość uzyskania
bezpłatnej konsultacji
prawnika w trudnych
sytuacjach życiowych.

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Ubezpieczenie szyb i innych
przedmiotów szklanych
od stłuczenia lub pęknięcia.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Obejmuje odpowiedzialność cywilną
wynikającą z czynu niedozwolonego
ubezpieczonego, w życiu prywatnym,
za szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone podczas jego podróży
osobom trzecim.

NNW

Wypłata odszkodowania w wyniku
następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczonego, poważnego
zachorowania lub jego śmierci.

ASSISTANCE DOMOWY

Fachowa pomoc specjalisty w
związku z awarią w mieszkaniu
lub domu.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie nieruchomości (murów), elementów stałych budynku (np. stolarka okienna, instalacje, podłogi, stałe zabudowy meblowe itd) i wyposażenia (np. telewizor, pralka, komputer itd).
Ubezpieczony otrzyma odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież w domu.
– uszkodzenie domu, mieszkania lub wyposażenia w wyniku zdarzeń losowych (np. pożar, powódź, huragan, piorun)
– zniszczenie domu, mieszkania, jego części lub wyposażenia przez osobę trzecią np. uszkodzenie drzwi wybicie szyby, wandalizm
– kradzież mienia
– w innych nie przewidzianych sytuacjach.
Polisy często stanowią zabezpieczenię kredytu hipotecznego, czyli wpisania cesji na rzecz banku finansującego zakup mieszkania lub innych potrzeb.

OCHRONA PRAWNA

Jest to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych. Najczęściej zwracane są wynagrodzenia Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Mając taką polisę można mieć również dostęp do telefonicznej porady prawnej.

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Ubezpieczeniem mogą być również objęte elementy zewnętrzne budynku np. solary. Z polisy można uzyskać odszkodowanie w każdej sytuacji, gdy przedmioty szklane zostaną uszkodzone również w wyniku wandalizmu czy nieuwagi domowników.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Wypłata odszkodowania osobie trzeciej, której ubezpieczony lub pozostające pod opieką dzieci wyrządziły szkodę rzeczową lub osobową, np. zalanie mieszkania sąsiada, wybicie piłką szyby w cudzym samochodzie lub złamanie nogi przez listonosza w związku z oblodzeniem chodnika przed domem.

NNW

Wypłata odszkodowania w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego, poważnego zachorowania lub jego śmierci. Wypłata odszkodowania może nastąpić również w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Obejmuje zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

ASSISTANCE DOMOWY

Fachowa pomoc specjalisty w związku z awarią w mieszkaniu lub domu (np. hydraulika, szklarza czy elektryka).

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi trzema głównymi oddziałami. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty.

Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
ul. Odolańska 17 (parter)
02-562 Warszawa
+48 665 800 814
warszawa@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Podłęska 17A/38
30-865 Kraków

+48 665 800 840
krakow@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Szybowcowa 31/203 IIp.
54-130 Wrocław
+48 665 800 858
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
+48 535 797 006
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy
ul. Fordońska 201 Ip.
85-739 Bydgoszcz
bydgoszcz@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Opolu
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
+48 665 800 837
opole@u-bezpiecz.pl

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Generali Agro