0

Firmowe

UBEZPIECZENIE FLOTY

Umowa generalna na ubezpieczenie
min. 6 pojazdów,
wg preferencyjnych stawek.

OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Zakres obejmuje ryzyka
związane z prowadzeniem
działalności transportowej.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Kompleksowe ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Produkt dla firm, które chcą
zapewnić swoim pracownikom
profesjonalną opiekę opiekę
medyczną w renomowanych
placówkach medycznych.

UBEZPIECZENIE MIENIA

M.in. maszyn i urządzeń, wyposażenia,
środków obrotowych, nieruchomości
od zdarzeń losowych, wandalizmu,
uszkodzenia i kradzieży.

NNW

Wypłata świadczenia w przypadku
odniesienia trwałego uszczerbku
na zdrowiu lub śmierci na skutek
nieszczęśliwego wypadku.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Odpowiedzialność cywilna za
szkody rzeczowe i osobowe
wyrządzone osobie trzeciej.

UBEZPIECZENIE FLOTY

Umowa generalna na ubezpieczenie min. 6 pojazdów, wg preferencyjnych stawek, dodatkowym atutem jest „zamrożenie” stawek na rok, dzięki czemu można uniknąć wzrostu cen oraz negatywnego wpływu ewentualnych szkód na wysokość składek ubezpieczeniowych w tym okresie.

OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Zakres obejmuje ryzyka związane z prowadzeniem działalności transportowej np. zniszczenie towaru, kradzież w miejscach niestrzeżonych, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Kabotaż – obejmuje transport towaru między dwoma miejscami znajdującymi się na terenie tego samego kraju, przez pojazdy zarejestrowane w innym kraju.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego m.in. sprzęt biurowy, serwery, komputery stacjonarne, sieci komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, instalacje alarmowe i monitoringu, sprzęt medyczny, urządzenia klimatyzacyjne, notebooki, laptopy, telefony komórkowe – od wszystkich ryzyk. Możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie oraz z tytułu szkód w oprogramowaniu. Obejmuje szkody m.in. powstałe wskutek zdarzenia losowego (np. działania ognia, wody, wiatru, mrozu, śniegu), niewłaściwego używania, zaniedbania pracowników, kradzieży, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, zwarcia, spięcia, przepięcia.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Produkt dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Jest to gwarancja skorzystania z porad lekarzy o różnych specjalizacjach bez konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ. Dodatkowo ubezpieczeni mają możliwość wykonania różnych podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim czasie

UBEZPIECZENIE MIENIA

M.in. maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych, nieruchomości od zdarzeń losowych (powódź, ogień, grad itd), wandalizmu, uszkodzenia i kradzieży
– środków pieniężnych od zniszczenia, rabunku i kradzieży z włamaniem z lokalu
– cargo, czyli ubezpieczenie mienia w transporcie
– szyb – szyldów, witryn od stłuczenia

NNW

Wypłata świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych, pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego,wypłata świadczenia w przypadku trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, możliwość ubezpieczenia utraty dochodu.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) i osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) wyrządzone osobie trzeciej. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, dla różnych grup zawodowych, m.in dla adwokatów, architektów, biur rachunkowych, doradców podatkowych, lekarzy, radców prawnych i notariuszy.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi trzema głównymi oddziałami. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty.

Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
ul. Odolańska 17 (parter)
02-562 Warszawa
+48 665 800 814
warszawa@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Podłęska 17A/38
30-865 Kraków

+48 665 800 840
krakow@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Szybowcowa 31/203 IIp.
54-130 Wrocław
+48 665 800 858
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
+48 535 797 006
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy
ul. Fordońska 201 Ip.
85-739 Bydgoszcz
bydgoszcz@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Opolu
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
+48 665 800 837
opole@u-bezpiecz.pl

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Generali Agro