0

Komunikacyjne

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Plus ZK Zielona Karta
ubezpieczenie OC
kierowców za granicą.

ASSISTANCE - pomoc w wypadku kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu

Polega między innymi
na pokryciu kosztów
transportu pojazdu.

AC – dobrowolne
ubezpieczenie majątkowe

Chroni przed:
– kradzieżą,
– zniszczeniem,
– uszkodzeniem.

NNW – wypłata odszkodowania dla poszkodowanych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Komunikacyjnego kierowców
i pasażerów (również w czasie
wsiadania i wysiadania).

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Polisy OC są obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Mają na celu ubezpieczenie właścicieli od odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z ruchem ich pojazdów. Ubezpieczenie to chroni majątek ubezpieczonego oraz zapewnia pokrycie kosztów szkód poniesionych przez poszkodowanego.

 

ASSISTANCE - pomoc w wypadku kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu

Assistance – pomoc w wyniku kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu, polegająca m.in. na:
– organizacji i pokryciu kosztów transportu pojazdu (holowanie)
– organizacji i pokryciu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
– fachowej pomocy w związku z awarią pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia)
– wynajmie hotelu na czas naprawy pojazdu

AC – dobrowolne
ubezpieczenie majątkowe

Chroni przed: kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
Zakres AC ustalany jest indywidualnie, najczęściej AC obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku:
– wypadku lub kolizji z innymi pojazdami, osobami lub zwierzętami,
– uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, wandalizm
– kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
– pożaru lub wybuchu,
– uszkodzenia w wyniku zjawisk atmosferycznych np. powodzi, gradu, wyładowania atmosferycznego, osuwania się ziemi, gwałtownej burzy, wichury lub lawiny
– stłuczenia szyby.

NNW – następstwa nieszczęśliwych
wypadków

Ubezpieczenie NNW to m.in. wypłata odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji oraz zakupu zalecanych środków ortopedycznych. O wysokości sumy ubezpieczenia można zdecydować zawierając polisę. Najczęściej minimalna suma ubezpieczenia to 5 tysięcy na osobę, ale sumy mogą być znacznie wyższe nawet do 50 000,- zł. Kupując polisę w z AC i OC, można liczyć na zniżkę za sprzedaż pakietową naliczaną do wszystkich ryzyk.

Aktualności

u-bezpiecz na raty

Składka rozłożona na 11 rat miesięcznych po ---
Rozłóż ubezpieczenie na raty
Korzystając z u-bezpiecz na raty opłacisz polisę w 11 równych miesięcznych ratach. Wszelkie koszty zostały wliczone w powyższą ratę. Nie ma żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi trzema głównymi oddziałami. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty.

Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
ul. Odolańska 17 (parter)
02-562 Warszawa
+48 665 800 814
warszawa@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Podłęska 17A/38
30-865 Kraków

+48 665 800 840
krakow@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Szybowcowa 31/203 IIp.
54-130 Wrocław
+48 665 800 858
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
+48 786 144 211
wroclaw@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy
ul. Fordońska 201 Ip.
85-739 Bydgoszcz
bydgoszcz@u-bezpiecz.pl

Biuro Obsługi Klienta w Opolu
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
+48 665 800 837
opole@u-bezpiecz.pl

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo